ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 04.08.2017

Особлива інформація на 02.08.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

102.08.2017ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ"ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 27.06.2017 Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори акцiонерiв Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 02.08.2017 Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ" Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ГЕОФIЗИЧНИХ РОБIТ"