ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Особлива інформація на 02.09.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння. Перебував на посадi з 2005 року, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноГолова ПравлiнняКiсель Володимир ВасильовичМЕ, 253290, 31.07.2003, Шевченкiвським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен ПравлiнняКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння. Перебував на посадi з 2004 року, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. До моменту обрання обiймав посаду Голови Правлiння Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен ПравлiнняКучер Степан ФедоровичСС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадову особу вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння. Перебував на посадi з 2004 року, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен ПравлiнняЗалецький Валерiй ВалерiйовичСС, 098911, 11.06.1996, Богородчанським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиПрокопiв Володимир Йосиповичд/н, д/н, 01.01.1900, д/н0
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння. Перебував на посадi з 2006 року, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиПаламар Орест ОстаповичСС, 229890, 31.03.1997, Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.38.52
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння. Перебував на посадi з 2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геонадра" (код за ЄДРПОУ 31262139)д/н, д/н, 01.01.1900, д/н50
Зміст інформації:
Юридичну особу-акцiонера вiдкликано з посади за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами в структурi корпоративного управлiння, перебувало на посадi з 2011 року.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиГнiненко Олег СтанiславовичАК, 862631, 17.02.2000, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиУшков Юрiй ВiталiйовичСО, 385217, 25.05.2000, Московським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиСкiба Вiктор АнатолiйовичАН, 380987, 17.11.1998, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )