ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.12.2016

Особлива інформація на 29.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиГнiненко Олег СтанiславовичАК, 862631, 17.02.2000, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиУшков Юрiй ВiталiйовичСО, 385217, 25.05.2000, Московським РУ ГУ УМВС України в м.Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиСкiба Вiктор АнатолiйовичАН, 380987, 17.11.1998, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноГолова Наглядової РадиПрокопiв Марина СергiївнаСС, 447348, 31.01.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано членом Наглядової ради (представник акцiонера ТОВ "ГЕОНАДРА") Загальними зборами акцiонерiв строком на 1 рiк, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: помiчник Голови Правлiння ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Рiшенням Наглядової ради вiд 29.12.2016р. особу обрано Головою Наглядової ради . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен Наглядової РадиПаламар Орест ОстаповичСС, 229890, 31.03.1997, Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.38.517
Зміст інформації:
Особу обрано членом Наглядової ради (акцiонер) Загальними зборами акцiонерiв строком на 1 рiк, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник геофiзичної партiї ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", володiє 38,517 % у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен Наглядової РадиГуцул Володимир АндрiйовичСЕ, 597113, 16.01.2012, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано членом Наглядової ради (представник акцiонера ТОВ "ГЕОНАДРА") Загальними зборами акцiонерiв строком на 1 рiк, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "ГЕОНАДРА", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняГолова ПравлiнняКiсель Володимир ВасильовичМЕ, 253290, 31.07.2003, Шевченкiвським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняЗалецький Валерiй ВалерiйовичСС, 098911, 11.06.1996, Богородчанським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноГолова ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Член Правлiння ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен ПравлiнняКучер Степан ФедоровичСС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: головний геолог ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебував на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен ПюравлiнняКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїГоловчиць Ольга ВiкторiвнаВВ, 187242, 23.12.1997, Красноармiйським МВУ МВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебувала на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКолiсник Наталiя ВасилiвнаСЕ, 282408, 14.04.2004, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї, перебувала на посадi 3 роки., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїДворський Тарас СтепановичСЕ, 092633, 29.11.2001, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано членом Членом Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 29.12.2016р. особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКовалюк Оксана МиколаївнаСЕ, 410221, 21.10.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0.038
Зміст інформації:
Особу обрано Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу з правових i кадрових питань ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", володiє 0,038 % у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
29.12.2016ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїIванюк Наталiя IванiвнаСЕ, 391293, 08.12.2006, Тлумацьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт", часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.