ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22196268
Місцезнаходження  Івано-Франківська область, дIн, 76000, Iвано-Франкiвськ, П. Мирного, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  001060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.12.2005
Міжміський код та телефон  (03422) 450-32
Факс  (03422) 450-32
Вид діяльності  аудиторська дiяльнiсть
Опис  дIн
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, дIн, 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР, м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044)585-42-40
Факс  (044)585-42-40
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис  ДIн