ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
30.04.2003 15I09I1I03 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA0902511007 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 8024348 2006087.000 100.0000000
Опис Акцiї перебувають в обiгу на внутрiшньому вторинному неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додатковi емiсiї в звiтному перiодi не здiйснювалися.