ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 157.000  X X
Довгостроковий банкiвський кредит (кредитна лiнiя)  01.01.2011  157.000  25.000  01.01.2013 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 12590.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 12590.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 746.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 7651.000  X X
Усього зобов'язань X 21144.000  X X


Опис: У звiтному перiодi загальна сума зобов'язань емiтента значно зменшилась.