ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки (вибуховi роботи)  2418.11.30-74.20.2  10.06.2011  Держпромгiрнагляд, м.Київ  10.06.2016 
Виконання робiт з пiдвищеної небезпеки (промисловi геофiзичнi дослiдження, використання джерел iонiзуючого випромiнювання)  1844.09.30-74.20.2  26.06.2009  Держпромгiрнагляд, м.Київ  26.06.2012 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки (вибуховi роботи)  1552.06.30-74.20.2  13.06.2006  Держпромгiрнагляд, м.Київ  13.06.2011 
Дiяльнiсть з перевезення радiоактивних матерiалiв  АВ № 534555  07.05.2010  Державний комiтет ядерного регулювання України  07.05.2015 
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання.  АВ № 457767  25.03.2009  Захiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання.  25.03.2014 
Пошук (розвiдка) корисних копалин. Геофiзичнi роботи. Каротаж нафтогазових свердловин на твердi кориснi копалини. Коротаж гiдрогеологiчних свердловин.  АВ № 047487  28.05.2006  Державна геологiчна служба  26.06.2011 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)