ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Ревiзiйної комiсiї Бiлоган Галина Григорiвна СС № 262752, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 08.05.1997 30.04.2003 3 060 0.03813393936 % 3 060 0 0 0
Головний бухгалтер Щербiй Галина Степанiвна СС № 083668, виданий Iвано-Франнкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 12.06.1996 30.04.2003 3 060 0.03813393936 % 3 060 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Мiщук Iван Григорович СС № 366182, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС 30.09.1997 30.04.2003 19 775 0.24643746757 % 19 775 0 0 0
Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геонадра" дIн № 31262139, виданий дIн 20.01.2004 4 012 175 50.00001246207 % 4 012 175 0 0 0
Член Наглядової ради Паламар Петро Остапович СС № 229890, виданий Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 31.03.1997 22.11.2005 3 090 773 38.51743468753 % 3 090 773 0 0 0
Голова Наглядової ради Прокопiв Володимир Йосипович дIн № дIн, виданий дIн 01.01.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Правлiння Корнiєнко Андрiй Миколайович СС № 555638, виданий Iвано-Франкiвським МУВС ВМВ 30.05.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Правлiння Гуцул Андрiй Iванович СС № 359252, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС 12.08.1997 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Правлiння Кучер Степан Федорович СС № 847935, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС 04.12.1999 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   7 128 843 88.84015249588 % 7 128 843 0 0 0
Опис