ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуцул Андрiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iвано-Франкiвська ЕГДС, заступник начальника
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучер Степан Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iвано-Франкiвська ЕГДС, начальник геологiчного вiддiлу
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Андрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС ВМВ
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Надрагеофiзика, фiнансовий директор
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопiв Володимир Йосипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2000, д/н
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укрнафта", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах особою не надана.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паламар Петро Остапович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 229890, 31.03.1997, Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пiдприємець
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах особою не надана.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геонадра"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 31262139, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Особу обрано 26.05.2011р. членом Наглядової ради Товариства як юридичну особу-акцiонера на строк 3 роки.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiщук Iван Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 366182, 30.09.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Карпатське УГР", заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербiй Галина Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 083668, 12.06.1996, Iвано-Франнкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Карпатське управлiня геофiзичних робiт", бухгалтер
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлоган Галина Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 262752, 08.05.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** незакiнчена вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Карпатське управлiня геофiзичних робiт"", начальник ПЕВ
6.1.8. Опис Посадова особа надiлена повноваженнями та виконує обов'язки у вiдповiдностi до Статуту та внутрiшнiх документiв емiтента. Виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВСд/н000000
Член ПравлiнняКучер Степан ФедоровичСС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВСд/н000000
Член ПравлiнняКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС ВМВд/н000000
Голова Наглядової радиПрокопiв Володимир Йосиповичд/н, д/н, 01.01.2000, д/нд/н000000
Член Наглядової радиПаламар Петро ОстаповичСС, 229890, 31.03.1997, Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.22.11.2005309077338.517434693090773000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геонадра"д/н, 31262139, д/н20.01.2004401217550.000012464012175000
Голова Ревiзiйної комiсiїМiщук Iван ГригоровичСС, 366182, 30.09.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС30.04.2003197750.2464374719775000
Головний бухгалтерЩербiй Галина СтепанiвнаСС, 083668, 12.06.1996, Iвано-Франнкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30.04.200330600.038133943060000
Член Ревiзiйної комiсiїБiлоган Галина ГригорiвнаСС, 262752, 08.05.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30.04.200330600.038133943060000
Усього 7128843 88.8401525 7128843 0 0 0