ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.04.200315/09/1/03Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФРUA0902511007Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2580243482006087100
Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному організованому і неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії в звітному періоді не здійснювалися.