ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 11191050001002170
3. Дата проведення державної реєстрації 30.04.2004
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 2006087
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 141
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.12 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

д/н - д/н

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Івано-Франківська філія ПриватБанку
2) МФО банку 336677
3) Поточний рахунок 26000052540100
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Івано-Франківська філія ПриватБанку
5) МФО банку 336677
6) Поточний рахунок д/н