ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кісель Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 253290, 31.07.2003, Шевченківським РУ ГУ УМВС України в місті Києві
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймав протягом своєї діяльності не надана .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Залецький Валерій Валерійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 098911, 11.06.1996, Богородчанським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймав протягом своєї діяльності не надана .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнієнко Андрій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 555638, 30.05.1998, Івано-Франківським МУВС ВМВ
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.11.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуцул Андрій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 359252, 12.08.1997, Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гніненко Олег Станіславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 862631, 17.02.2000, Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймав протягом своєї діяльності, не надано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ушков Юрій Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 385217, 25.05.2000, Московським РУ ГУ УМВС України в місті Києві
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймав протягом своєї діяльності, не надано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головчиць Ольга Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 187242, 23.12.1997, Красноармійським МВУ МВС України в Донецькій обл.
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймала протягом своєї діяльності, не надано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.11.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербій Галина Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 083668, 12.06.1996, Івано-Франнківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.01.2011, безстроково
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колісник Наталія Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 282408, 14.04.2004, Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт"", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.11.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скіба Віктор Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 380987, 17.11.1998, Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інформацію про посади, які обіймав протягом своєї діяльності, не надано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняКiсель Володимир ВасильовичМЕ, 253290, 31.07.2003, Шевченкiвським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi000000
Член ПравлiнняЗалецький Валерiй ВалерiйовичСС, 098911, 11.06.1996, Богородчанським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл000000
Член Ревiзiйної комiсiїКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС ВМВ000000
Член ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.000000
Член Наглядової радиГнiненко Олег СтанiславовичАК, 862631, 17.02.2000, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.000000
Член Наглядової радиУшков Юрiй ВiталiйовичСО, 385217, 25.05.2000, Московським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi000000
Член Ревiзiйної комiсiїГоловчиць Ольга ВiкторiвнаВВ, 187242, 23.12.1997, Красноармiйським МВУ МВС України в Донецькiй обл.000000
Головний бухгалтерЩербiй Галина СтепанiвнаСС, 083668, 12.06.1996, Iвано-Франнкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30600.038133943060000
Член Ревiзiйної комiсiїКолiсник Наталiя ВасилiвнаСЕ, 282408, 14.04.2004, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.000000
Член Наглядової радиСкiба Вiктор АнатолiйовичАН, 380987, 17.11.1998, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл000000
Усього 3060 0.03813394 3060 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.