ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучер Степан Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний геолог ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнієнко Андрій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуцул Андрій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 359252, 12.08.1997, Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", член Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопів Марина Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Помічник Голови Правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 1 рік
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паламар Орест Остапович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник геофізичної партії ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 1 рік
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуцул Володимир Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ТОВ "ГЕОНАДРА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 1 рік
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щербій Галина Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 083668, 12.06.1996, Івано-Франнківським МУВС МВС в Івано-Франківській обл.
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Карпатське управліня геофізичних робіт", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.01.2011, безстроково
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на інших підприємствах не обіймає.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дворський Тарас Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник планово-економічного відділу ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковалюк Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник відділу з правових і кадрових питань ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іванюк Наталія Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Бухгалтер ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.12.2016, на 3 роки
9) опис Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член ПравлiнняКучер Степан Федоровичд/н, д/н, д/н000000
Член ПравлiнняКорнiєнко Андрiй Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Голова ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.08.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.000000
Голова Наглядової радиПрокопiв Марина Сергiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиПаламар Орест Остаповичд/н, д/н, д/н309077338.517434693090773000
Член Наглядової радиГуцул Володимир Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерЩербiй Галина СтепанiвнаСС, 083668, 12.06.1996, Iвано-Франнкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30600.038133943060000
Голова Ревiзiйної комiсiїДворський Тарас Степановичд/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїКовалюк Оксана Миколаївнад/н, д/н, д/н30600.038133943060000
Член Ревiзiйної комiсiїIванюк Наталiя Iванiвнад/н, д/н, д/н000000
Усього 3096893 38.59370257 3096893 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.